KARAKTERISTIKE TOVNIH PILIĆA COBB 500  
 
 
                     
                     
  BROJLERI - MUŠKI              
                     
STAROST            TEŽINA DNEVNI  HRANA po Kumulativ Konverzija        
U DANIMA     PRIRAST U piletu na hrana u  hrane        
      GRAMIMA dan u gr. danima kumulativ.        
0 42                  
7 159   24 28 117 0.74        
14 405   44 60 438 1.08        
21 794   65 104 1032 1.30        
28 1324   83 145 1913 1.45        
35 1941   91 178 3067 1.58        
42 2582   91 198 4404 1.71        
49 3192   84 212 5855 1.83        
56 3737   73 217 7363 1.97        
63 4201   61 212 8867 2.11        
70 4583   50 203 10316 2.25        
                     
  BROJLERI - ŽENSKI              
                     
STAROST            TEŽINA DNEVNI  HRANA po Kumulativ Konverzija        
U DANIMA     PRIRAST U piletu na hrana u  hrane        
      GRAMIMA dan u gr. danima kumulativ.        
0 42                  
7 150   22 26 111 0.74        
14 351   41 58 416 1.09        
21 736   58 95 974 1.32        
28 1195   70 125 1758 1.47        
35 1691   70 151 2745 1.62        
42 2155   63 164 3862 1.79        
49 2554   53 169 5034 1.97        
56 2879   42 168 6219 2.16        
                     
  BROJLERI - IZMIJEŠANO            
                     
STAROST            TEŽINA DNEVNI  HRANA po Kumulativ Konverzija        
U DANIMA     PRIRAST U piletu na hrana u  hrane        
      GRAMIMA dan u gr. danima kumulativ.        
0 42                  
7 154   23 27 114 0.74        
14 393   42 59 427 1.09        
21 765   61 99 1003 1.31        
28 1259   76 135 1836 1.46        
35 1816   81 165 2906 1.60        
42 2368   77 181 4133 1.75        
49 2873   68 191 5444 1.90        
56 3308   58 192 6791 2.05        
                     
          ISKORIŠTENJE MESA          
                     
Težina      MUŠKI BROJLERI ( % ŽIVE VAGE )         ŽENSKI BROJLERI ( % ŽIVE VAGE )    
žive vage očišćeno bijelo meso karabataci bataci meso krila očišćeno bijelo meso karabataci bataci meso krila
1500 69.36 16.75 9.58 9.67 8.09 69.38 17.41 9.41 9.35 8.21
1700 70.02 17.15 9.74 9.80 8.09 70.20 17.76 9.52 9.44 8.19
1900 70.60 17.43 9.88 9.92 8.09 70.94 17.97 9.60 9.51 8.17
2100 71.12 17.61 10.01 10.03 8.08 71.62 18.09 9.67 9.58 8.15
2300 71.59 17.70 10.12 10.13 8.07 72.26 18.11 9.72 9.64 8.12
2500 72.01 17.73 10.22 10.22 8.06 72.85 18.17 9.75 9.69 8.09
                     
Podatci preuzeti iz Uputstva o uzgoju pilića "IRADIA" LAKTAŠI